Regulamin

Regulamin

Każdy Klient FIT STUDIO, ul. Obrońców Pokoju 11, 05-825 Grodzisk Maz. zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać niniejszego regulaminu:

 1. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 2. Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia na czyste obuwie sportowe.
 3. Na zajęcia z użyciem mat należy przynieść własny ręcznik.
 4. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 5. Przed wejściem na zajęcia należy okazać aktualny karnet.
 6. Karnet należy wykupić do każdego 5 dnia miesiąca.
 7. Karnet honorowany jest w danym miesiącu kalendarzowym.
 8. Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.
 9. W przypadku odwołania zajęć z winy klubu, karnet automatycznie zostaje przedłużony.
 10. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 11. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu

Istnieje możliwość odrobienia zajęć:

 • tylko w czasie ważności karnetu
 • po wcześniejszym ustaleniu terminu i rodzaju zajęć
 • tylko gdy są wolne miejsca w grupach
 • nieobecność na „odrabianych” zajęciach powoduje ich bezpowrotną utratę
 1. Fit Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne w nim pozostawione. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce.
 2. Limit otwarcia grup ustala Fit Studio w zależności od rodzaju zajęć.
 3. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach pierwszeństwo na zajęciach w danym i następnym miesiącu przysługuje osobom mającym już karnet w miesiącu mijającym. W związku z powyższym prosimy o rezerwacje miejsca na zajęciach przynajmniej 1 dzień wcześniej.
 4. Klienci Fit Studio wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć z odbywających się zajęć oraz organizowanych imprez na stronie internetowej.
 5. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientów Fit Studio. Fit Studio zobowiązuje się do nie udostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom.

Regulamin – Rollmasaż, VACU

Każdy Klient korzystający z zabiegów Rollmasażu i VACU zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać niniejszego regulaminu:

 1. Osoby korzystające z Rollmasażu oświadczają iż, nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego typu zabiegów.
 2. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży –  należy poinformować o tym przed zabiegiem pracownika.
 3. Karnet na zabiegi Rollmasażu ważny jest 30 dni od daty wykupienia karnetu.
 4. Niewykorzystane zabiegi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

Istnieje możliwość odrobienia zabiegów:

 • tylko w czasie ważności karnetu
 • po wcześniejszym ustaleniu terminu
 • tylko gdy są wolne miejsca (godziny)
 • nieobecność na „odrabianych” zabiegach powoduje ich bezpowrotną utratę
 1. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu z powodu choroby, wyjazdu lub niedyspozycji tylko po wcześniejszym poinformowaniu o tym pracownika (telefonicznie lub osobiście). Minimalny okres zawieszenia karnetu wynosi 7 dni.
 2. Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.
 3. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 4. Przed wejściem na zabieg należy okazać aktualny karnet.
 5. W przypadku odwołania zabiegów z winy właściciela, karnet automatycznie zostaje przedłużony.
 6. Klient wykupując karnet jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.